Załatwianie Spraw

  • Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów,
  • Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową,
  • Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw,
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.


Opublikował: Admin Bip
Publikacja dnia: 13.02.2018
Podpisał: Administrator BIP
Dokument z dnia: 13.02.2018
Dokument oglądany razy: 2 350